બુધવાર, 28 ડિસેમ્બર, 2011

બાળકોને અંગ્રેજી કેવી રીતે શીખવીશું ?
બાળકોને અંગ્રેજી કેવી રીતે શીખવીશું ?


રાયસંગભાઇ વી. તળપદા 
કો- ઓર્ડીનેટર 
સી.આર. સી.ખડાણા 
તા.પેટલાદ, જી. આણંદ

       અંગ્રેજીના જાણકાર શિક્ષક જ બાળકોને અંગ્રેજી સારી રીતે શીખવી શકે એવી માન્યતા ભૂલ ભરેલી છે.--- બાળકોને અંગ્રેજી ભણાવતાં-ભણાવતાં આપણે પણ તેને શીખી શકીએ છીએ  જુઓ કેવી રીતે.....
           આપણી રોજીંદી ભાષામાં લગભગ  ૨૦૦૦ (બે હજાર ) જેટલા શબ્દો અંગ્રેજીના આવે છે. અને આપણને ખબર પણ પડતી નથી કે આપણે  અંગ્રેજી બોલી રહ્યા છીએ, જુઓ કેવી રીતે ???      
 (cup , plate , bus , cycle , train , rail , phone , call , ball , mobile , fan , TV , sofa , bell , message , latter , head master , training .. ) છે ને ? 
 ( એક નોટબૂકમાં આવી  લાંબી યાદી બનાવો જેથી આગળનું કામ સહેલું બની જાય) 

                    હવે મુદ્દો એ છે કે શું આપણે આના આધારે આપણાં બાળકોને સરસ રીતે, ઝડપથી સહેલાઈથી શીખવામાં મદદ કરી શકીએ ખરા ?

બે સિદ્ધાંતો  

(૧) ભાષા કૌશલ્ય પ્રધાન છે.--- અને કૌશલ્ય અભ્યાસથી ( એટલે કે અનુભવ કરીને ) શીખી શકાય છે.
     એટલે કે આપણે વર્ગમાં આવી સ્થિતિ બનાવવાની છે કે જેમાં બાળકો એ અંગ્રેજીનો ઉપયોગ કરવો જ પડે. આવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કેવી રીતે થઇ શકે??? શું આપણે આવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરી શકીએ ? કે  જે રોચક હોય, આકર્ષક હોય !!! અને પ્રવૃત્તિ એવી મજેદાર હોય કે  એમાં બાળકોનું મન લાગે ???  
(૨) કુતુહલવૃતિ - જીજ્ઞાસાની સંભાવના હોય તો ભાગીદારી વધી જાય છે.
દા.ત. :- તમને કોઈ પ્રાણીની પૂછડી જ દેખાઈ રહી છે તો તમે વિચારવા લાગી જાવ છો કે અ કયા પ્રાણીની પૂછડી હશે ? છે ને ??? આપનું મન આ પ્રમાણે ટેવાયેલું હોય છે. થોડુંક અર્થસૂચક જણાય તો તે એમાં ડૂબકી મારવા લાગી જાય છે.
               આગળ કેટલીક યુક્તિ -પ્રયુક્તિ  જોઈએ કે આ બે સિદ્ધાંતોના આધારે આપણે શું કરી શકીએ છીએ. તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે જરૂર જણાય ત્યાં માતૃભાષામાં કામ લઇ શકાય.--- (સમજાવવા માટે અથવા ઉદાહરણ આપવા માટે ક્યારેક અનુવાદ કરવા માટે પણ) દરેક પ્રયુક્તિ વખતે અનિવાર્ય પણે એ અંગ્રેજી શબ્દોથી શરુ કરવી જે શબ્દોને બાળકો જાણે છે ( એ શબ્દો જે ગુજરાતીમાં આવે જ છે ) 

શીખવતી વખતે આપણો અભિનય - હાવભાવ અને અવાજ નો ખૂબ સારી રીતે ઉપયોગ કરીએ  જેથી બાળકોને સમજવું  સરળ થઇ જાય. બાળકોના ઉચ્ચાર અને સાચા-ખોટા (સાચું કથન) ઉપર  અત્યારે ધ્યાન ના  આપો તો વધારે સારું.---- પહેલાં અભિવ્યક્તિ અને શ્રવણ જરૂરી છે. ઉચ્ચાર અને  કથન કૌશલ્ય ધીરે- ધીરે આવી જશે.


બીજી કેટલીક યુક્તિ - પ્રયુક્તિઓ હવે પછી કોઈવાર જોઈશું.  


પ્રયુક્તિ - ૧ :- તો સાચું વાક્ય શું છે ? ( what's the right sentence ? )
                 ટેબલ તરફ નિર્દેશ કરીને બોલો  "This is a Pen.''  જયારે બાળકો માથું હલાવે તો કહો --- no, This is  a Table." 
         પછી ચોપડી તરફ નિર્દેશ કરીને કહો "This is a Pen /Bus /Table  વગેરે .... વગેરે ....
     હવે બાળકોને સાચું બોલવા માટે કહો, આવાં ઘણાં ઉદાહરણ આપો, ધીમે ધીમે બાળકોને સાચાં અને ખોટાં બન્ને પ્રકારનાં વાક્યો બનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો. એમને બતાવો કે ક્યા-ક્યા અંગ્રેજી શબ્દોનો વ્યવહાર પહેલેથી જ ગુજરાતીમાં છે. જરૂર જણાય તો તેવા શબ્દોનું લીસ્ટ કા.પા. પર લખી દો. ( ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બન્નેમાં ) 
             શું કોઈ બીજી રીતે " ખોટું વાક્ય "પણ બાળકો સમજી શકે છે ?     હા. જેમ કે, ---- એક આંગળી ઉંચી કરો અને કહો, -- I  have  raised  TEN  fingers !..... પછી પોતે જ વાક્ય સુધારો અને સાચું વાક્ય બોલો,     અને ત્યાર પછી ઉદાહરણ મુજબ, બીજાં ખોટાં વાક્યો રજૂ કરીને બાળકો પાસે જે તે વાક્યો માટે સાચાં વાક્યો બોલાવવાં. (જરૂર જણાય ત્યાં માતૃભાષાનો સહારો લઈ શકાય.) 
 આપણે ઘણી રીતે  આ પ્રયોગ કરી શકીએ છીએ.... રંગ, આકાર, કદ, સંખ્યાઓ, બાળકોના નામ, વ્યવસાયકારો, સગપણ, વગેરે....વગેરે.... 
         આ પ્રયુક્તિ બાદ  તમે અનુભવી શકશો કે અંગ્રેજીનો તાસ ખૂબ જ  રસિક બની ગયો છે... અને બાળકો અંગ્રેજીના તાસની રાહ જુએ છે. એથી પણ વધુ તાસ પછી પણ તેઓને આવી અભિવ્યક્તિ કરતા જોઈ શકશો.

પ્રયુક્તિ- ૨:- આ વસ્તુ કયાં છે ? ( Where 's this thing ?)  
તમારો મોબાઇલ અથવા  પેન્સિલ તમારા હાથમાં લો અને પૂછો, Where      is the pencil ? પછી પોતે જ જવાબ આપો,  It is in my hand. હવે તેને અલગ - અલગ જગ્યા પર મૂકો  ( ટેબલ ઉપર, અથવા નીચે ચોપડી પાછળ, કોઈ બાળકના  ખિસ્સામાં વગેરે... વગેરે....) એક બે વાર પૂછો.... Where  is the pencil now ? બાળકોને એમના તરફથી બોલવા દો, પછી પોતે જ વસ્તુઓને અલગ-અલગ જગ્યા પર મૂકીને, આ ક્રિયા કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો. ઈચ્છો તો " ખોટું વાક્ય " વાળી પ્રયુક્તિ પણ અપનાવી શકો છો! અથવા વર્ગની બે ટૂકડીઓ પાડીને રમત પણ રમાડી શકાય.


પ્રયુક્તિ- ૩ :- નાનું - મોટું. ( સરખામણી )  (Bigger and Smaller ) 
          કેટલીક વસ્તુઓ લો અને બાળકોને તુલનાત્મક શબ્દોમાં (હાવભાવ અને અભિનય સાથે ) પરિચય કરવો જેમકે..... 
 The pencil is longer than the rubber.' અથવા 'The  rubber is broader than the pencil.' અથવા ' The  mobile is bigger than the rubber.'  
    ઈચ્છો તો અહી પણ  " ખોટું વાક્ય " વાળી પ્રયુક્તિ પણ અપનાવી શકો છો! અથવા વર્ગની બે ટૂકડીઓ પાડીને રમત પણ રમાડી શકાય. જેમાં વર્ગમાં ઉપલબ્ધ સામાન્ય વસ્તુઓ ખૂબ ઉપયોગી થઇ પડશે. 


પ્રયુક્તિ- ૪ :- ઓળખો હું કોણ ?  (Guess Who I am ?  )    
જયારે આપણા વર્ગનાં બાળકો કેટલાક શબ્દો/વાક્યોથી થોડાં-ઘણાં પરિચિત થઇ જાય, ત્યારે આ વિવરણ આધારિત પ્રયુક્તિ (અભિવ્યક્તિ ) તરફ આગળ વધી શકાય. આગળની પ્રયુક્તિઓમાં જે - જે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કર્યો છે તેનો આધાર અહીં પણ લેવો. 
    અંગ્રેજીમાં બાળકોને hints / clues / વિકલ્પ આપો, અને બાળકોને કહો કે તે ઓળખવાની કોશિશ કરે....... જેમકે..... 


      My  shape is like a rubber. I make a ringing sound .  You can use me to make a fone call !


  ધીમે-ધીમે વધારે અઘરી બાબતો તરફ આગળ વધો..... (થોડી -ઘણી અંગ્રેજી - ગુજરાતી ભાષા મિશ્રિત કરી દેવી કોઈ ખરાબ બાબત નથી.)
'When you write with a pencil and make a bhul (ભૂલ ), you ues me.'
( ઈચ્છો તો અભિનય દ્વારા વધારે સરળ બનાવો ) આ પ્રમાણેની શરૂઆતને આગળ વધારો અને બાળકોને પણ અંગ્રેજી - ગુજરાતી મિલાવીને વાક્ય બનાવવા દો. ( આ સમયે ભાષાશુદ્ધિના ચક્કરમાં ફસાઈ ગયા તો ગાડી આગળ નહી વધે અને અંગ્રેજી શીખવા - શીખવવાનું કામ થઇ શકશે નહી )  આમ પણ ગુજરાતી ભાષામાં કેટલા બધા અંગ્રેજી શબ્દો ઘૂસી ગયા છે ! લોકો તેનો ગુજરાતીમાં છૂટથી ઉપયોગ કરે છે, અને પોતે શુદ્ધ ગુજરાતી બોલે છે/ લખે છે એવા વ્હેમમાં રાચે છે. તો પછી અંગ્રેજી ભાષા શીખવાની પ્રક્રિયામાં થોડા ગુજરાતી શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એમાં શરમાવા જેવું શું છે? અને એમાં શું ખાટું- મોળું થઇ જવાનું ???    ગુજરાતી ભાષાના કથન અને  લેખનમાં ઘણા બધા અંગ્રેજી શબ્દોનો ઉપયોગ થાય છે છતાં ગુજરાતી ભાષા બોલીએ છીએ,સાંભળીએ  છીએ ,વાંચીએ છીએ, લખીએ છીએ, એમાં કોઈ નાનમ નડતી નથી.  તો પછી અંગ્રેજી ભાષા શીખવા માટે પા...પા .... પગલી ભરતાં બાળકો માટે શરૂઆતમાં જ અંગ્રેજીના શુદ્ધ વાક્યો અને શુદ્ધ ઉચ્ચારની અપેક્ષા રાખવી એ શું વધારે પડતું ના કહેવાય???  આમ પણ બાળક જન્મ્યા પછી અમુક ઉંમરે તેની માતૃભાષા બોલતાં શીખે છે ત્યારે તેના વાક્યો કે ઉચ્ચાર ક્યાં સાચાં હોય છે ? પરંતુ ધીમે ધીમે તે સાચા વાક્યો શુદ્ધ ઉચ્ચારે બોલતાં શીખી જાય છે !


  યાદ રાખો આપણી આવી અપેક્ષાઓના કારણે જ બાળકોના  મનમાં  અંગ્રેજી ભાષાનો હાઉ પેંદા થઇ શકે છે !!!!!  


બાળકોને  જરૂર છે પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહનની, અને થોડી નિર્ભયતાની તેમ જ  થોડા મહાવરાની, શીખવનારને જરૂર છે   માત્ર થોડી ધીરજની.


પ્રયુક્તિ- ૫  :- દ્વીભાષિય વાર્તાઓ  (અને અન્ય મૌખિક ફકરા) 


  બાળકોની પરિચિત અને પસંદગીની વાર્તાઓ ( તે પણ એવી જે તેના ગુજરાતીના પાઠ્યપુસ્તકમાં હોય ) અંગ્રેજી શીખવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી થાય છે. એક એક વાક્યમાં આ વાર્તાઓ સંભળાવો. એક વાક્ય ગુજરાતીમાં સંભળાવો પછી એ જ વાક્ય અંગ્રેજીમાં કહો.   જેમ કે ......

(વાક્ય મુજબ હાવભાવ અને અભિનય ખૂબ જ જરૂરી )


૦ એક જંગલમાં એક હાથી રહેતો હતો. In a junjle, there lived an  elephant.
૦ તે જંગલનો ડોક્ટર હતો.  He was the doctor of the jungle.
૦ પરંતુ તેને કીડીઓનો ખૂબ જ ડર લાગતો હતો.  But he was very, very  afraid of ants!'
        બાકીનું આપના માટે રાખવા માગું  છું.

     આ પ્રયુક્તિના અમલીકરણ  માટે કદાચ આપણને આપણી અંગ્રેજી ઉપર પુરતો આત્મવિશ્વાસ ન હોય (ભાષાંતર માટે)તો, કોઈ જાણકારની મદદ લેતાં શરમાવું ન જોઈએ...... અંગ્રેજીના CRG અથવા કોઈ હાઇસ્કૂલના અંગ્રેજી શિક્ષકની મદદ લઇ શકાય......જો આપણા વર્ગનાં બાળકો આઠ -દસ વખત પણ આ મુજબ વાર્તાઓ સાંભળશે તો ખૂબ મોટો ફરક જોવા મળશે. 

    કેટલાક મૌખિક સંવાદોને પણ હાવભાવ અને અભિનય સાથે બન્ને ભાષામાં રજૂ કરીને પણ બાળકોનું શ્રવણ કૌશલ્ય વિકસાવી શકાય.... બાદમાં બાળકોને બોલવાની તક આપો, તેઓ પણ ગુજરાતી- અંગ્રેજી ભેળસેળિયા રૂપમાં બોલે અને ધીમે - ધીમે પૂરે પૂરું અંગ્રેજી બોલી શકાશે.

પ્રયુક્તિ- ૬ :- મારા વિષે દસ વાતો.  (Ten Things about me.)  
  ( દસ વાતો જ કેમ ? એનું કોઈ કારણ નથી, વધારે કે ઓછી પણ લઇ શકાય,)

      આ પહેલાં આપવામાં આવેલી Guess Who I am ? નું એક વધારાનું રૂપ છે......શરૂઆત કરો પોતાના વિષે અંગ્રેજીમાં દસ વાતો જણાવીને, એવી વાતો જે બાળકો સમજી શકે....... જેમ કે...

   I'm a teacher;   I like being with children;   I come to  school in the morning................ વગેરે......વગેરે.......

    પછી બાળકોને જણાવો કે હવે તમારો વારો આવે છે. જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં અંગ્રેજીની જગ્યાએ ગુજરાતીનો ઉપયોગ કરી શકો છો....... જો તમને ખબર હોય તો તમે તેમને અંગ્રેજી શબ્દો આપી શકો છો. પરંતુ ખબર ન હોય તો તકનો લાભ ઉઠાવીને બાળકોની સામે શબ્દકોષ રજૂ કરી સાચો શબ્દ શોધવા કહો. અથવા તમે સાચો શબ્દ શોધી આપો....અને.... જણાવો.... આવી રીતે તમે પણ એમની સાથે સાથે શીખશો જ પરંતુ બાળકો તો શબ્દોથી પણ કંઈક વધારે શીખશે. 

બાકીની વિગતો હવે પછી જોઈશું.


          ઉપર આપવામાં આવેલી પ્રયુક્તિઓમાં એટલું જરૂરી છે.
       બાળકોને આ બાબતે વિચારવાની તક આપો કે....
        તેઓ ભાષાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી રહ્યાં છે? 
         કેવી કેવી રચનાઓ ઉભરી આવે છે? 
     જે શીખી રહ્યાં છે તેમાં કેવી કેવી યુક્તિઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે? 
         
        શીખવા -શીખવવાની જે જે મહત્વની બાબતો, જે મળે તે મેળવતા રહો.....મહાવરો કરાવતા રહો જેથી બાળકોના મનમાં જ્ઞાન તાજું રહે, અને એના આધારે આગળ વધતાં રહે. 

      તમને લાગશે કે, આ બધી તો મૌખિક પ્રયુક્તિઓ છે તેના પર આટલું બધું  ભારણ શા માટે આપવું?.... પણ એ  એટલા માટે કે,  અંગ્રેજીમાં બાકીનું બીજું બધું શીખવા માટે એક  ખૂબ મજબૂત આધાર (પાયો) જોઈએ...... જે  મકાનનો પાયો મજબૂત અને  ઊંડો હોય  એ મકાન પર  વધારે  માળ લઇ શકાય.... એ જ પ્રમાણે અંગ્રેજી ભાષાનો પાયો આ મૌખિક સોપાનથી મજબૂત થઇ શકે છે....... અહી બાળકોને અંગ્રેજીમાં ખૂબ જ સાંભળવાનું મળવું જોઈએ. અને આ પ્રમાણે અંગ્રેજીમાં બોલવાની તક મળવી જોઈએ, જેથી તેન[ એવું લાગવું જોઈએ કે પોતાને અને તેને મિત્રોને સમજમાં આવી રહ્યું છે. 

     જો તમારી શાળામાં ટી.વી. છે, અને તમે બાળકોને અંગ્રેજીનો કાર્યક્રમ બતાવી શકો તો, મને વિશ્વાસ છે કે તમે જરૂર આ તમામ બાબતોનો ખૂબ ખૂબ રસપ્રદ ઉપયોગ કરી શકશો. 

   તો હવે લેખનનું કામ ક્યારે શરુ થાય???  ઝડપથી ! બાળકો ગુજરાતી વાંચન - લેખનની શરૂઆત કરી ચૂક્યાં છે, તમે  એમાંથી  જ  કેટલીક યુક્તિ- પ્રયુક્તિઓ નું અંગ્રેજી માટે લેખિત  રૂપે તૈયાર  કરી શકો છો..અથવા  તેમાં લેખિત માટેની રૂપરેખા જોડી શકો છો. 

           અંતમાં અહીં આપવામાં આવેલી યુક્તિ- પ્રયુક્તિઓ  માત્ર એક શરૂઆત છે, આગળ તમે ( ઉપર જણાવેલા બન્ને સિદ્ધાંતોને ધ્યાનમાં રાખીને) ખૂબ જ સુંદર મારા કરતાં પણ વધારે સારી યુક્તિ- પ્રયુક્તિઓ બનાવી શકો છો.

                                                All The Best 

                                         રાયસંગભાઇ વી. તળપદા 
                                      કો- ઓર્ડીનેટર 
                                     સી.આર. સી.ખડાણા 
                                     તા.પેટલાદ, જી. આણંદ


-----------------------------------------------------------------

પ્રજ્ઞા ગીત 
સી.આર.સી. તાલીમ, ટી.એલ.એમ. નિર્માણસી.આર.સી. તાલીમ, ટી.એલ.એમ. નિર્માણ પ્રોજેક્ટ વર્ક કરતા શિક્ષકો 


Posted by Picasa

પ્રોજેક્ટ વર્કસી.આર.સી. તાલીમ, ટી.એલ. એમ. નિર્માણ  પ્રોજેક્ટ વર્ક કરતા શિક્ષકો 

સી.આર.સી. તાલીમ, ટી.એલ. એમ. નિર્માણ  પ્રોજેક્ટ વર્ક
સી.આર.સી. તાલીમ, ટી.એલ. એમ. નિર્માણ  પ્રોજેક્ટ વર્ક


સી.આર.સી. તાલીમ, ટી.એલ. એમ. નિર્માણ  પ્રોજેક્ટ વર્ક


સી.આર.સી. તાલીમ, ટી.એલ. એમ. નિર્માણ  પ્રોજેક્ટ વર્ક


સી.આર.સી. તાલીમ, ટી.એલ. એમ. નિર્માણ  પ્રોજેક્ટ વર્ક


સી.આર.સી. તાલીમ, ટી.એલ. એમ. નિર્માણ  પ્રોજેક્ટ વર્ક                                      સી.આર.સી. તાલીમ, ટી.એલ. એમ. નિર્માણ  પ્રોજેક્ટ વર્ક
સી.આર.સી. તાલીમ, ટી.એલ. એમ. નિર્માણ  પ્રોજેક્ટ વર્ક


સી.આર.સી. તાલીમ, ટી.એલ. એમ. નિર્માણ  પ્રોજેક્ટ વર્ક


સી.આર.સી. તાલીમ, ટી.એલ. એમ. નિર્માણ  પ્રોજેક્ટ વર્ક


સી.આર.સી. તાલીમ, ટી.એલ. એમ. નિર્માણ  પ્રોજેક્ટ વર્ક


સી.આર.સી. તાલીમ, ટી.એલ. એમ. નિર્માણ  પ્રોજેક્ટ વર્ક


                                        સી.આર.સી. તાલીમ, ટી.એલ. એમ. નિર્માણ  પ્રોજેક્ટ વર્ક


સી.આર.સી. તાલીમ, ટી.એલ. એમ. નિર્માણ  પ્રોજેક્ટ વર્ક


સી.આર.સી. તાલીમ, ટી.એલ. એમ. નિર્માણ  પ્રોજેક્ટ વર્ક


Posted by Picasa

રવિવાર, 25 ડિસેમ્બર, 2011

'' ચિંતન '' - કેળવણી વિચાર મુખપત્ર

સી. આર. સી. ખડાણા મુખપત્ર

 '' ચિંતન ''
"કેળવણી વિચાર મુખપત્ર " 
લેખન - સંપાદન - સંચાલન 
શ્રી. રાયસીંગભાઈ વી. તળપદા - '' ભગવત ""
કૉ - ઓર્ડીનેટર સી.આર.સી. ખડાણા
તા. પેટલાદ, જી. આણંદ


તુ ફૂલનું જીવન સમજી જશે તો, તારું જીવન સમજાઈ જશે.


---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 '' ચિંતન ''
 '' ચિંતન '' '' ચિંતન ''


 '' ચિંતન '' '' ચિંતન ''
 '' ચિંતન ''

biLk (vS[ aiTl&> smJa[                

શનિવાર, 24 ડિસેમ્બર, 2011

કેળવણીની સહઅભ્યાસિક પ્રવૃતિઓવિડીયો 
પ્રવેશોત્સવ 
નાનાં - નાનાં ભૂલકાંને આવકાર  અમારો. 

અમારું વનભોજન ( પ્રા. શાળા જોગણ સીમવર્ગ ) 

વાહ ! ભાઈ વાહ! પ્રકૃતિ માતાના ખોળામાં બેસીને જમવાની કેવી મજા !

CRC કક્ષાની  રમત - ગમત સ્પર્ધા  CRC ખડાણા


આ  મારી લાંબીફૂદ  કે  ઊચી ઉડાન ? અમે  શા માટે પાછળ રહીએ ?  રમતનો આનંદ અમે પણ લઈએ !!!!

મીના સોંગ  અને ગરબા અમે ઝુમીશું ઢોલના તાલે   તાલે.


 મીના કેબીનેટ 
શ્રી સી. વી. પટેલ પ્રાથમિક પે સેન્ટર શાળા.
ખડાણા,
તા. પેટલાદ. જી. આણંદ
પ્રયોજક શ્રી સરોજબેન જે. મેકવાન

આસી
. શિક્ષિકા પે. સેન્ટર શાળા ખડાણા
માર્ગદર્શક : શ્રી હસમુખભાઈ પ્રજાપતિ
બી.આર.સી. કો-ઓર્ડિનેટર
બી.આર.સી. આમોદ તા. પેટલાદ
 શ્રી રાયસંગભાઈ વીતળપદા
સી. આર.સીકો-ઓર્ડિનેટર ખડાણા
જશવંતભાઈ એ. પરમાર
આચાર્યશ્રી, પે સેન્ટર શાળા ખડાણા
શ્રી સી.વી.પટેલ પે સેન્ટર શાળા ખડાણા
મીના કેબિનેટના હેતુઓ
 વર્ગવ્યવહાર રસપ્રદ બનાવવો
 અઠવાડિક બેઠક યોજવી
  મીના કેબિનેટના અધ્યક્ષશ્રીએ તેમના કેબિનેટના સભ્યો સાથે દર શુક્રવારે બેઠક યોજવી જેમાં
  શાળાના દરેક વર્ગની હાજરીનું પ્રમાણ કેટલું છે?
  ગેરહાજર રહેતા બાળકોને શાળામાં નિયમિત લાવવા માટે શું કરવું જોઈએ તેની ચર્ચા કરવી.
  હાજરી ચાર્ટ બનાવવો અને તેના ફાયદા સમજાવવા.
  માસિક બેઠકમાં બાળકોની હાજરી અંગે ચર્ચા કરવી.
 બાળકોની શૈક્ષણિક ક્ષમતામાં વૃદ્ધિ કરવી.વર્ષ અંતે વધુમાં વધુ હાજરીવાળા વર્ગને મીના પ્રમાણપત્ર આપવું.

શ્રી સી.વી.પટેલ પે સેન્ટર શાળા ખડાણા
મીના મંચના ઉદ્દેશો
     કન્યાઓ યોગ્ય વયે શાળામાં દાખલ થાય.
     કન્યાઓ નિયમિત શાળામાં આવે.
   કન્યાઓમાં સહયોગ અને નેતૃત્વની ભાવના વિકસિત થાય.
       શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલ મુદ્દા પર જાગૃતતા પેદા થાય તેમજ આરોગ્ય અને સ્વચ્છતા જેવા મુદ્દાઓને ઉત્તેજન મળે.
     શાળાઓમાં કન્યાઓનો સ્થાયીકરણ દર વધારવો.
    શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક ક્ષમતામાં વૃદ્ધિ કરવી.શ્રી સી.વી.પટેલ પે સેન્ટર શાળા ખડાણા
મીનામંચ કાર્યક્રમ ૨૦૧૦-૧૧
અહેવાલ માહે જુલાઈ
    અત્રેની પ્રા. શાળા, ખડાણા તા. પેટલાદ જી. આણંદમાં ફરજ બજાવતાં શ્રી સરોજબેન જોસેફભાઈ મેકવાને મીના કેમ્પેઈન કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું.
    શાળા કક્ષાએ મીના કેબિનેટની રચના કરવામાં આવી. મીના મંચ તથા મીના કેબિનેટના બાળકોએ હાજરીનો ચાર્ટ તૈયાર કર્યો. મીના કેબિનેટના સભ્યોએ તેમની ફરજો, કામગીરીની સમઝ આપવામાં આવી. ધોરણ ૬/૭ માં ભણતી બાળાઓની અભણ માતાઓની યાદી તૈયાર કરી, જે અભણ માતાઓને ભણાવે.
    ધોરણ ૬/૭માં ભણતી બાળાઓની માતાઓને શાળામાં બોલાવી મુલાકાત ગોઠવવામાં આવી. ભણવાના મુદ્દાની ચર્ચા કરી સમજ આપી. મધર્સ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવી. જેમાં સમાજમાં માતાઓનું મહત્વ સમજાવવામાં આવ્યું. એક માતા સો શિક્ષકોની ગરજ સારે, મા તે મા બીજા બધા વગડાના વા. જે વિશે વકૃત્વ સ્પર્ધા ગોઠવી. ઈનામ કરવામાં આવ્યું.
    મુલાકાતી તમામ માતાઓને ચા-નાસ્તો આપવામાં આવ્યો. સમગ્ર કાર્યક્રમમાં માતાઓએ ઉત્સાહથી ભાગ લીધો.
    અંતે રાષ્ટ્રગાન કરી સભાનું વિસર્જન કરવામાં આવ્યું.
શ્રી સી.વી.પટેલ પે સેન્ટર શાળા ખડાણા
મીનામંચ કાર્યક્રમ ૨૦૧૦-૧૧
અહેવાલ માહે ઑગસ્ટ
    મીનામંચ કાર્યક્રમ અંતર્ગત મીનાસંઘ, શાળા કક્ષાની કમિટિઓની રચના કરવામાં આવી.
    આ માસ દરમિયાન ચોમાસાના વિવિધ રોગોની જાણકારી, માહિતિ માટે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના સ્ત્રી નર્સ દ્વારા સમજ આપવામાં આવી.
    શાળાના મેદાનમાં બહારની ખુલ્લી જગ્યામાં વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું. વૃક્ષોનું મહત્વ સમજાવવામાં આવ્યું. વૃક્ષોને બચાવવા સલામતિ માટે વૃક્ષોની ફરતે સક્ષણાર્થે પાંજરૂ ગોઠવવામાં આવ્યું.
    શાળામાં આ માસ દરમિયાન રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરવામાં આવી. વિવિધ રાખડીઓ બનાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. બાળકોએ ખૂબ જ ઉત્સાહથી આકર્ષક રાખડીઓ બનાવી. પ્રદર્શિત કરવામાં આવી. ઉત્તમ રાખડીઓ માટે પ્રોત્સાહક ઈનામો આપવામાં આવ્યા.
    ધો. ,૪ અને ૫ ના બાળકો વચ્ચે એક તથા ધોરણ ૬-૭ના બાળકો વચ્ચે એક એમ સમાચાર પત્ર બનાવે. સારી પ્રવૃત્તિઓને બિરદાવવામાં આવી.


શ્રી સી.વી.પટેલ પે સેન્ટર શાળા ખડાણા
મીનામંચ કાર્યક્રમ ૨૦૧૦-૧૧
અહેવાલ માહે સપ્ટેમ્બર
    મીના કેમ્પેઈન અંતર્ગત મીનામંચ અને મીના કેબીનેટના સભ્યોની મિટિંગ કરવામાં આવી.
    મિટિંગમાં કરેલ પ્રવૃત્તિઓ તેમજ કરવાની પ્રવૃત્તિઓ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી. વિષયવાર ક્વીઝ ગુજરાતી, ગણિત, અંગ્રેજી તથા વિજ્ઞાન વિષયોની ક્વીઝ માટેનું સુંદર આયોઅન કરવામાં આવ્યું. ધોરણ ૩ થી ૭ વર્ગવાર ભાગ લેનાર બાળકોને શૈક્ષણિક રબર-પેન્સિલ જેવી સામગ્રી ઈનામ સ્વરૂપે આપી. અને તેમનું પ્રાર્થનાસભામાં ત્રણ તાળીઓથી બહુમાન કરવામાં આવ્યું. બીજી લેખિત કસોટીમાં તમામ બાળકો પરીક્ષામાં હાજર રહી પરીક્ષા આપે તે માટે મીનામંચ-કેબીનેટ સભ્યોને સૂચન આપી.
    આ માસ દરમિયાન ધાર્મિક તહેવારો રમઝાન ઈદ તથા ગણેશ ચતુર્થીની ઉજવણી કરવમાં આવી. ધાર્મિક તહેવારોનું મહત્વ સમજાવવામાં આવ્યું. વર્ગવાર માસ દરમિયાન સૌથી વધુ હાજરીવાળા બાળકોને ઈનામ આપવામાં અવ્યા.


શ્રી સી.વી.પટેલ પે સેન્ટર શાળા ખડાણા
મીનામંચ કાર્યક્રમ ૨૦૧૦-૧૧
અહેવાલ માહે ઑક્ટોબર / નવેમ્બર
આ માસ દરમ્યાન મીના કેમ્પેઈન કાર્યક્રમ અંતર્ગત મીના મંચ તથા મીના કેબીનેટના સભ્યોની મિટિંગ આયોજીત કરી ગત માસની પ્રવૃત્તિઓ વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી.
ચાલુ માસે દિવાળીના તહેવારને અનુરૂપ દિવાળી કાર્ડ બનાવવાની પ્રવૃત્તિ હાથ ધરવામાં આવી. બધા જ ધોરણવાર વિવિધ દિવાળી કાર્ડ બનાવવામાં આવ્યા. સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર બાળકો તથા પ્રથમ આવનાર બાળકોને ઈનામ વહેંચવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ રંગોળી સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું. બાળકોએ વિવિધ રંગો, વનસ્પતિના પાંદડા, બંગડી , ચણોઠી, ચોક રંગીન દોરાઓના ઉપયોગથી રંગોળી બનાવી. વિજેતાઓને ઈનામ આપી પ્રોત્સાહિત કર્યા.
વિવિધ ચિત્રો દોરવા ચિત્ર સ્પર્ધા કરવામાં આવી. સારા ચિત્રો દોરનાર વિજેતા બાળકોને ઈનામ આપવામાં આવ્યા. બાળગીત/અભિનય ગીતોની સ્પર્ધા ગોઠવવામાં આવી. શાળામાં અનિયમિત બાળકો, શાળામાં ન આવતા બાળકો માટે વાલી મિટિંગ ગોઠવી, વાલીઓને બાળકો નિયમિત આવતા થાય તે સૂચનો તથા માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું. ગાંધી જયંતીની ઊજવણી કરવામાં આવી. સ્વચ્છતાનું મહત્વ સમજાવવામાં આવ્યું.


શ્રી સી.વી.પટેલ પે સેન્ટર શાળા ખડાણા
મીનામંચ કાર્યક્રમ ૨૦૧૦-૧૧
અહેવાલ માહે ડિસેમ્બર
    દિવાળી વેકેશન બાદ બાળકો શાળામાં નિયમિત બને તે હેતુસર મીનાસંઘ, મીના મંચ તથા મીના કેબીનેટના સભ્યોને વાલીઓ, બાળકોને સમજાવવા માટે અભિયાન ચલાવવા અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું.
આ માસ દરમ્યાન દાદા-દાદી ડે ની ઊજવણી કરવામાં આવી. શાળામાં ભણતા બાળકોના દાદા-દાદીઓને શાળામાં બોલવવામાં આવ્યા. શાળાના તમામ વર્ગોની મુલાકાત લેવામાં આવી. શાળામાં બાળ સભા ગોઠવી દાદા-દાદી દ્વારા વારા ફરતી તેઓના મુખે વ્યક્તિગત વાર્તા કથન કરવામાં આવ્યું. શાળામાં ભણતા બાળકોના દાદા-દાદીઓ દ્વારા જુનવાણી, પ્રાદેશિક લોકબોલીમાં રજૂ કરેલી વાર્તાઓમાં બાળકોને ખૂબ રદ પડ્યો. બાળકોને વાર્તા સંભળવાની મજા આવી. શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓની નોંધ રાખવામાં આવી.
શાળામાં ભણતા બાળકોના દાદા-દાદીઓને માટે ચા-નાસ્તાની ગોઠવણ કરી ચા-નાસ્તો આપવામાં આવ્યો.